Price Evolution

   Optimering av pris

 

Varför och när?

  • Priset är en av de enskilt viktigast faktorerna bakom en produkts framgång och lönsamhet
  • Denna analys visar priselasticitet och ger underlag för att optimera prissättning för enskild produkt eller för ett helt sortiment
  • Kan göras dels i samband med lansering av ny produkt men även för existerande sortiment

Vad får ni?

  • Underlag för att sätta rätt pris för att maximera lönsamheten
  • Priselasticitetskurva, svar på vilka produkter som påverkar varandra mer eller mindre, förslag på optimiserad prissättning för sortimentet samt en simuleringsmodell med alla egna produkter och konkurrenterna

Hur?

  • On-line
  • Konsumenterna väljer mellan ett antal SKU till vissa prispunkter, beroende på svaret kommer ett nytt val med nya produktkombinationer/prissättningar

Kontakt - Pawel Kobak

Pawel Kobak

Account Manager
pawel.kobak@ipsos.com
tfn. 0707 - 668 050