Product Evolution

   Test av alla parametrar för slutligt koncept och produkt

 

Varför och när?

  • För att få konsumenterna syn på slutligt koncept och fysisk produkt, för att kunna besluta om lansering eller ej
  • För att få indikationer på om det behövs några sista ändringar innan lansering
  • Sista steget i innovationsprocessen för lansering

Vad får ni?

  • InnoTrialPotential på slutliga konceptet och InnoRepeatPotential på fysisk produkt
  • Ingående parametrar i ITP och IRP samt ett antal andra nyckelparametrar
  • Underlag för att ta beslut kring lansering, samt underlag för att kunna göra några sista ändringar på koncept eller produkt

Hur?

  • Innoscreen concept på slutligt koncept följt av produkttest
  • In-hall eller in-home beroende på kategori/produkt

Kontakt - Pawel Kobak

Pawel Kobak

Account Manager
pawel.kobak@ipsos.com
tfn. 0707 - 668 050