Ipsos Public Affairs

Ipsos Public Affairs – specialister inom opinion, samhällsfrågor och förtroende

Ipsos team inom Public Affairs har mångårig erfarenhet av undersökningar, analys och rådgivning inom opinion och samhällsfrågor. Vi hjälper uppdragsgivare inom både offentlig, privat och ideell sektor att förstå en föränderlig omvärld, bilda opinion och bygga förtroende bland viktiga intressentgrupper. Våra undersökningar utgör ofta underlag för policyprogram, förändringsprocesser och kommunikationsstrategier.

Vi kartlägger och segmenterar marknader för att definiera marknadspotential, identifiera strategival och bedöma effekten av tänkbara kommunikationsinsatser. Att förändra attityder och beteenden kräver långsiktighet och övertygelse. Därför har vi ofta fokus på kunskapsöverföring till våra kunder. För de kunder som vill ta ett större analysansvar utvecklar vi webbaserade analysverktyg som ger kunden möjlighet att själv analysera sin marknad. Genom seminarier och workshops stödjer vi processen under både analysarbete och strategival.

Kvalitetsbarometrar för tjänste- och kommunikationsutveckling, varumärkesanalyser samt brukarundersökningar är andra exempel på undersökningar som vi ofta genomför.

Vi följer med i nyhetsflöde och samhällsdebatt och genomför regelbundet opinionsundersökningar för nyhetsredaktioner och andra uppdragsgivare som vill bidra med aktuellt faktaunderlag i debatten. För Dagens Nyheter genomför vi en månatlig väljarbarometer och undersöker bland annat väljarnas förtroende för partiledarna. Internationellt är nyhetsbyrån Reuters främsta mediekund hos Ipsos Public Affairs. 
 
Läs mer


Kontakt - Public Affairs

David Ahlin

Business Unit Manager
david.ahlin@ipsos.com
tel. +46 707 66 80 92