Qualspace - Focus

Onlinefokusgrupper i chattmiljö

Varför och när?

  • När ni vill sätta samman en fokusgrupp med deltagare från geografiskt utspridda platser
  • När deltagarna är väldigt specialiserade och det inte går att få ihop en fokusgrupp med deltagare från samma ort
  • När snabba reaktioner på olika typer av stimulimaterial efterfrågas, förpackningar, koncept, reklam, etc
  • För väldigt känsliga ämnen så som, sjukdomar, personlig ekonomi, etc. Detta då deltagarna inte behöver visa sina ansikten eller använda sina riktiga namn. Något som blir fallet vid vanliga fokusgrupper
  • När ni vill samla en grupp yngre tonåringar som tenderar att känna sig mer bekväma med detta format än att träffa andra okända tonåringar face-to-face

Hur?

  • Baserat på en eller flera sessioner på mellan 60-90 minuter, vanligtvis med 6-10 deltagare.
  • Deltagarna kan chatta med varandra i en öppen miljö där moderatorn leder diskussionen och ställer frågor.
  • Visuella objekt så som bilder, filmer och Power Point presentationer kan visas under fokusgruppen.
  • Kunden kan observera diskussionen.

 

Frågor och funderingar? Kontakta:

Johanna Fyrbjörk
Head of Research Innovation & Applied Technology

Johanna.fyrbjork@ipsos.com

eller:
Martin Hedbom
Kvalitativ analytiker och Qualspace-expert

martin.hedbom@ipsos.com