Qualspace - Forum

Kortare onlineforum, dagböcker, enklare koncepttest

Varför och när?

  • När ni vill sätta samman ett onlineforum med deltagare från geografiskt utspridda platser.
  • För ämnen som kräver högt engagemang då deltagarna förväntas vara aktiva under längre perioder.
  • För väldigt känsliga ämnen så som, sjukdomar, personlig ekonomi, etc. Detta då deltagarna inte behöver visa sina ansikten eller använda sina riktiga namn.
  • När du vill genomföra studier och se respondenternas reaktioner över tid. Exempelvis kunna visa upp koncept allteftersom de utvecklas och förfinas.

Hur?

  • Pågående onlineforum, öppet 24 timmar om dygnet inom en given tidsram.
  • Deltagarna kan gå in och skriva när de passar dem.
  • Möjlighet att segmentera deltagare och anpassa frågor utifrån segment.
  • Genom ett ”backroom” kan kunden kontinuerligt följa diskussionen och skicka följdfrågor till moderatorerna.


Frågor och funderingar? Kontakta:

Johanna Fyrbjörk
Head of Research Innovation & Applied Technology

Johanna.fyrbjork@ipsos.com

eller:
Martin Hedbom
Kvalitativ analytiker och Qualspace-expert

martin.hedbom@ipsos.com