Samhällsansvar

 

Hela Ipsos som internationell koncern är dedikerade till socialt och etiskt ansvarstagande.

Den 19 november 2008 gick Ipsos som första internationella researchföretag med i United Nations Global Compact. Genom att följa United Nations Global Compact visar Ipsos sin vilja att växa ansvarsfullt, det vill säga på ett sätt som gagnar samhället inom områden som miljö, mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor.

United Nations Global Compact är ett strategiskt initiativ för företag som vill anpassa sin verksamhet och sina strategier till tio allmänt vedertagna principer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption.

År 2009 startade koncernen också ett internt globalt program - Taking Responsibility – med syftet att ytterligare främja koncernens sociala ansvarstagande.