Våra specialiseringar

Vi hjälper företag med alla typer av research och vår expertis sträcker sig över många olika områden. Vi har valt att organisera oss utifrån specialistområden, så att våra kunder alltid kan få hjälp av experter inom respektive område.

Ipsos ASI
Inom Ipsos ASI hjälper vi våra kunder att definiera reklamkoncept, mäta och prognostisera kommunikationens effektivitet. Vi stödjer våra kunder i att öka försäljningen kortsiktigt men också att bygga varumärkesvärden på lite längre sikt.

Ipsos Marketing
Inom Marketing är vi specialilster på innovation och brand management. Vi hjälper våra kunder utveckla strategier och ta rätt affärsbeslut för företagen som helhet och för specifika varumärken.

Ipsos Public Affairs
Ipsos Public Affairs undersöker attityder och beteenden hos medborgare och konsumenter. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att hantera frågor, förekomma rykten, fastställa och identifiera förändringar i attityd och uppfattning, samt bidra till förbättrad kommunikation.

Ipsos Loyalty
Ipsos Loyalty erbjuder studier gällande kundnöjdhet, lojalitet och lönsamhet

Ipsos MediaCT
Ipsos Media CT erbjuder researchbaserade insikter till företag inom branscher som jobbar med media, content och teknologi. Med hjälp av dessa insikter får företaget ökade konkurrens fördelar.

Ipsos Observer
Vi är specialister på datainsamling för marknadsundersökare. Vi arbetar på den skandinaviska marknaden med samtliga vedertagna fältmetoder, både kvantitativt och kvalitativt.