DN/Ipsos december: fortsatt upp för Centerpartiet

19-12-2016

DN/Ipsos decembermätning visar att höstens opinionstrender håller i sig, Moderaterna backar för fjärde mätningen i rad medan Centerpartiet med nio procent (9,0) noterar det högsta stödet sedan sommaren 2001. Centerpartiet har ett positivt momentum i opinionen och har under året vunnit väljare från Moderaterna. SCBs novembermätning visade också att Centern har ökat både andelen sympatisörer och väljare jämfört med vårens mätning och att partiet vinner väljare från i första hand Moderaterna.

Moderaterna har tvärt om en negativ trend och backar i Ipsos mätserie för fjärde mätningen i rad. Även SCB visade att Moderaterna tappat både stöd och sympatier under det senaste halvåret.  Om vi ser till utvecklingen under hela 2016 så är det egentligen bara för två partier som vi kan utläsa en tydlig förändring: uppåt för Centerpartiet och nedåt för Moderaterna. Moderaternas genomsnittliga stöd under årets tre första månader var 26 procent. Skattningen i december är 22 procent. Centerpartiets genomsnittliga stöd under samma period, januari till mars, var sex procent. Skattningen i decembermätningen är nio procent. Samtliga övriga partier ligger kvar på ungefär samma väljarstöd som under årets första tre månader.

Kristdemokraterna skattas till tre procent och stödet har i alla årets mätningar skattats under fyraprocentsspärren. Sedan valet har partiet endast vid ett tillfälle skattats över spärren (4,1 i april 2015).

Kristdemokraterna har över tid också en fallande trend i SCBs mätningar. Partiet har inte heller någon reserv av sympatier; andelen som till SCB svarar att de sympatiserar med Kristdemokraterna är lika låg som andelen som skulle rösta på partiet idag, ungefär tre procent. Någonstans går en gräns där väljare som överväger att rösta taktiskt blir oroliga för att rösten blir bortkastad.

För mer info, kontakta:
David Ahlin, ​​david.ahlin@ipsos.se
​Nordenchef, Ipsos Public Affairs