Wallet Allocation Optimizer (WAO)

Hur kan ni ta en större andel av era kunders plånbok?

Inom de flesta branscher är kundupplevelsen relativ, dvs kunder jämför andra tillgängliga alternativ. Det är därför inte enbart absoluta resultat och nyckeltal som är viktiga – hur ni rankas jämfört med konkurrenterna spelar en avgörande roll!

Varför och när?

  • WAO! är en vidareutveckling av traditionella lojalitetsmätningar som väger in fler aspekter av kundrelationen, såsom jämförelse med konkurrenter (ranking) och eventuella marknadsbarriärer (varför vissa kunder väljer att inte handla från ett specifikt företag)
  • Rankingen i era kunders medvetande och hur många varumärken/företag som kunden använder är starkt kopplat till hur stor del av inköpen de lägger hos ert företag och hos era konkurrenter, sk ”share of wallet”.
  • WAO! är ett strategiskt verktyg som hjälper er förstå vilka faktorer ni behöver utveckla och förstärka i syfte att behålla eller öka ”share of wallet”.
  • Mest lämplig på tydligt konkurrensutsatta marknader där kunden väljer mellan flera varumärken/företag

Vad levererar Ipsos till er?

  • Konsultativa presentationer och rekommendationer
  • Analysen ger er insikter om varför era kunder använder vissa konkurrenter och vad som gör att de rankar en del högt och en del lågt
  • Visar vad ni behöver fokusera på för att driva er ranking och uppnå högre share of wallet samt hur ni kan reducera era kunders behov av att köpa från konkurrenter
  • Tydliga positiva och negativa marknadsbarriärer

Hur?

  • Kvantitativ kundundersökning baserat på ett representativt marknadsurval

Kontakt - Loyalty

Christer Siwertz

christer.siwertz@ipsos.com
tfn. 073-950 3004